ENKM Osobnosti Marek Khuen

Marek Khuen

Pseudonym(y)

Khün

Datum a místo narození

* Olomouc

Datum a místo úmrtí

† 10. 2. 1565, Kroměříž

Obor působení

církev

Vzdělání

teologie na vídeňské univerzitě

Zaměstnání

1523 kanovníkem
1541 i děkanem olomoucké dómské kapituly
1553–1565 biskup olomoucký

Protože byl v posledních letech nemocný, převzal jeho povinnosti olomoucký kanovník Vilém Prusinovský z Víckova. Kuen zemřel v Kroměříži.

Působil(a)

Olomouc

Komentář

Pocházel z olomoucké měšťanské rodiny, jeho rodným domem byla Krajinská lékárna na Horním náměstí.
propagoval katedrální školu, pro kterou také vydal nová školní pravidla
podpořil požadavek krále na povolení přijímání podobojí

Pohřben(a)

Olomouc renesanční hrobka v katedrále, poloha hrobu na mapě

Zdroje

Marek Khuen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PETERA, Václav. Géniové církve a vlasti. Rkp. Praha 1964.

Naposledy aktualizováno: 14. 3. 2023