ENKM Osobnosti Ludvík Páleníček

Doc. PhDr. Ludvík Páleníček CSc.

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 16. 7. 1904, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 13. 5. 1991 (86 let), Praha

Obor působení

literární věda, literatura, kultura, dějiny, vzdělávání

Vzdělání

1922 reálné gymnázium v Kroměříži - maturita
1923 doplňovací maturita na gymnáziu v Chrudimi
1923–1927 FF UK - čeština a němčina učitelský obor - z toho jeden semestr na univerzitě ve Vídni
1935 PhDr.
1966 CSc. na základě pedagogické práce o čs. ekonomickém školství
1962 habilitace na FF UK pro obor divadelní vědy prací o Jaroslavu Mošnovi

Zaměstnání

1927–1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži
1945 Dívčí obchodní akademie Praha
1946 Čs. obchodní akademie
1953 externě - 1957–70 interně přednášel dějiny české a slovenské kultury na katedře pedagogiky Vysoké školy ekonomické
docent na Vysoké škole ekonomické v Praze

Komentář

Ludvík Páleníček je mj. autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění, zaměřil se především na výklad života a díla malíře a grafika Maxe Švabinského.
V letech 1927-1945 se jako organizátor a režisér účastnil místního ochotnického divadelního dění (působil v divadelním a dramatickém souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. V letech 1930-31 redigoval časopis Divadelní kultura, v letech 1931-32 časopis Nezávislá scéna.
27. 2. 1992 jmenován čestným občanem města Kroměříže

Pohřben(a)

Kroměříž 22/010 - čestný hrob, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE%2C_h%C5%99bitov%2C_hrob_l._P%C3%A1len%C3%AD%C4%8Dka.JPG/220px-Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE%2C_h%C5%99bitov%2C_hrob_l._P%C3%A1len%C3%AD%C4%8Dka.JPG

Zdroje

Ludvík Páleníček. In: Databáze knih: životopis [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z:
www.databazeknih.cz

 

Páleníček Ludvík Kroměříž: osobnosti. In: Databáze českého amatérského divadla [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: www.amaterskedivadlo.cz

ŠKRANC, Pavel. K osmdesátinám Doc. PhDr. Ludvíka Páleníčka, CSc. Zpravodaj Muzea Kroměřížska. Kroměříž: 1984, (2), s.35-39.

SPÁČIL, Jindřich. Sedmdesátiny dr. Ludvíka Páleníčka. (16. července 1974). Kroměřížský zpravodaj. 1974, (7), s. 126-127.

Naposledy aktualizováno: 24. 8. 2022