ENKM Osobnosti Ludmila Motalová

Ludmila Motalová

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 22. 4. 1935, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 29. 8. 1975 (40 let), Praha

Obor působení

odborná literatura, překladatelka

Vzdělání

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - slavistika
pozornost obrátila k arménskému jazyku a literatuře, které studovala u Jaromíra Jedličky
diplomová práce byla zaměřená na strukturní analýzu arménského literárního textu a první studentské překlady naznačily její budoucí zaměření

Zaměstnání

Po ukončení studia se stala vědeckou pracovnicí Orientálního ústavu Československé akademie věd v Praze.

Komentář

Věnovala se především próze předních arménských literátů, mimořádně ji zaujal moderní klasik Avetik Isahakjan.

Měla úzké spojení s arménskými spisovateli a umělci, její práce si velmi vážili a dosud váží v Arménii i arménské diaspoře. Mnoho menších překladů povídek i básní publikovala v časopisech, často v Novém Orientu nebo v Tvorbě. Knihy, které přeložila, doprovázela vždy zasvěcenými doslovy.

Pohřben(a)

Kroměříž 13/040, sektor 13, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 19.2.2021
zdroj: Patka 19.2.2021

Zdroje

Ludmila Motalová. In: Databáze knih: životopis [online]. [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: www.databazeknih.cz

Naposledy aktualizováno: 29. 5. 2023