ENKM Osobnosti Lubomír Koželuha

Lubomír Koželuha

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 1. 9. 1919, Brno

Datum a místo úmrtí

† 10. 9. 2008 (89 let), Brno

Obor působení

vzdělávání, hudba

Vzdělání

1933 maturita
1933–1937 Státní mužský ústav učitelský v Brně
1937–1944 brněnská konzervatoř - skladba a dirigování
1940 hudebně pedagogický kurz a kurz řízení sboru
1946–1948 pedagogická fakulta v Brně - hudební výchova

Zaměstnání

září 1944 byl totálně nasazen jako pomocný dělník v Počáplech u Roudnice
říjen 1945 hudební výchovu na Reálném gymnáziu Zdeňka Nejedlého
1949–1952 externě vyučoval harmonii na konzervatoři v Brně
učitel na brněnských středních školách, prováděl průzkum učebnic hudební výchovy a řídil školní sbory a instrumentální kroužky
1972–1974 ředitel konzervatoře v Kroměříži
1974–1979 inspektor kultury Národního výboru města Brna

Komentář

Skladatelsky se věnoval zpočátku zejména vokální tvorbě, je autorem opery Zrazená země (1965). Od 70. let obohacoval svoji tvorbu novějšími skladatelskými postupy.

Zdroje

SPÁČILOVÁ, Jana. Lubomír Koželuha. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 7.3.2006 [cit. 2021-01-21]. Dostupné z: https://slovnik.ceskyhudebnislovnik.cz/component/mdictionary/?task=record.record_detail&id=509

 

Naposledy aktualizováno: 10. 8. 2023