ENKM Objekty Budovy Lontanův dům - Velké nám.

Lontanův dům - Velké nám.

Velké náměstí 42/29

Autor

Christian Alexander Oedtl (?)

Komentář

zvaný Lontanův dům (dříve č.p. 44)
MonumNet uvádí čo. 19.
Dům ve Ztracené ulici tvořil zadní trakt domovní fronty souběžné se SV frontou Velkého náměstí.
V době konání Říšského sněmu zde bydlel František Palacký (pamětní deska).
Později byl dům v majetku tragicky zesnulého starosty Benjamina Demela.
Velmi cenný dům, který uchovává středověkou dispozici s pozdně renesanční přestavbou. V r. 1662 byl dům přestavěn purkmistrem Janem Adamem Lontanem. V domě je renesanční štuková výzdoba. Dochovala se zde i znaková deska Františka kardinála z Ditriechsteinu - podobná té radniční. Vedle je náhrobník duchovního Kryštofa z Libice nad Doubravou. Obě desky kdysi tvořily jeden celek. K rozpůlení došlo v r. 1963.

NPÚ

46160/7-6009, 1000158647

Ústřední seznam kulturních památek

46160/7-6009, 1000158647
, zdroj: Patka 4. 5. 2015
zdroj: Patka 4. 5. 2015

Pamětní desky

Lontanův dům - Velké nám.

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.