ENKM Osobnosti Libuše Haišmanová

Libuše Haišmanová

Pseudonym(y)

roz. Francová

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 28. 6. 1898, Račíněves (Roudnice)

Obor působení

politika

Zaměstnání

1928 Brezno n. Hronom
1939 Kroměříž
1948–1950 předsedkyně MNV (první starostka Kroměříže za KSČ)

Rodina

Ludvík Haišman
syn Alexander Haišman *3.10.1928 Plzeň

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

sňatek 8. 12. 1923 v Košicích

Zdroje

Libuše Haišmanová. In: Matrika narození: [online]. Plzeň (CZ): [cit. 2022-06-25]. Dostupné z: vademecum.soalitomerice.cz

Naposledy aktualizováno: 7. 7. 2022