ENKM Osobnosti Leopold Prečan

ThDr. Leopold Prečan

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 8. 3. 1866, Velký Týnec u Olomouce

Datum a místo úmrtí

† 2. 3. 1947 (80 let), Svatý Kopeček u Olomouce

Obor působení

církev, politika, vzdělávání

Vzdělání

bohoslovecké fakultě v Olomouci
5. 7. 1889 byl vysvěcen na kněze

Zaměstnání

1889–1891 Bartošovice u Příbora
1891–1894 Kelč
26. 11. 1894 adjunkt bohoslovecké fakulty a lektor Písma svatého v kněžském semináři
1903 suplent a později docent církevního práva na fakultě
15. 11. 1914 byl vyznamenán hodností papežského komořího
18. 6. 1914 doktor teologie
ředitel arcibiskupské Teoloře s titulem kancléře
generální vikář
1. 4. 1923 byl jmenován kanovníkem
kapitulní vikář
10. 11. 1923 arcibiskup olomoucký

Bydliště

Olomouc

Komentář

Jeho vědecká zdatnost se znamenitě uplatnila při přípravě vydání nového církevního zákoníku.
Jeho přední péče patřila Velehradu - vymohl výsadu baziliky.
Péče patřila výchově kněžského dorostu. Vlastním nákladem vybudoval nový trakt kněžského semináře a věnoval stejnou péči i chlapeckému semináři v Kroměříži. Obnovil Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty předáním celé budovy pro účely fakultní. Za něho bylo rozšířeno studium bohosloví na pět let a zvýšila se vědecká úroveň a literární činnost profesorů.
Nechal postavit velkolepou stavbu hejčínského kostela sv. Cyrila a Metoděje a fary tamtéž a v Hodolanech.
Pomohl založit v Přerově roku 1924 Kněžskou nemocenskou pokladnu.
Zřídil léčebný dům Leopoldeum v Karlových Varech.
Podobně byl založen i Pojišťovací fond pro farní hospodyně a nadace pro zestárlé zaměstnance olomouckého arcibiskupství.
Byl vyznamenán hodností asistenta papežského trůnu.
11. 3. 1936 jmenován čestným občanem města Kroměříže

Pohřben(a)

byl pohřben v hejčínském kostele sv. Cyrila a Metoděje

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Leopold_Precan_-_sarcophagus.jpg/240px-Leopold_Precan_-_sarcophagus.jpg

Zdroje

Leopold Prečan. Arcidiecéze olomoucká. Dostupné z: http://old.ado.cz/obsah/leopold-precan

Naposledy aktualizováno: 6. 12. 2021