ENKM Osobnosti Leopold Kupelwieser

Leopold Kupelwieser

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 17. 10. 1796, Piesling (Dolní Rakousko)

Datum a místo úmrtí

† 17. 11. 1862 (66 let), Vídeň

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

1802 - Akademie výtvarných umění ve Vídni (ve 12 letech)

Zaměstnání

1823–1825 pobyt v Itálii
1831 rektor Akadmie výtvarných umění ve Vídni
1837 profesor na akademii - historická malba
1838–1839 portrét arcibiskupa Maxmiliána Sommerau-Beccha
1838 - udělal v Kroměříži návrh
1842 pro kostel sv. Mořice namaloval otářní obraz Snímání z kříže
1846 pro klášter milosrdných sester v Kroměříži obraz sv. Vincence z Pauli

Rodina

otec Johann Baptiste Georg Kilián Kupelw(1760-1813)ieser
manželka Marie Johanna Evangelist Lutz

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

1850 udělen Rytířský kříž Řádu Františka Josefa
maloval náboženské oltářní obrazy

Zdroje

Leopold Kupelwieser. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-02-08]. Dostupné z: en.wikipedia.org

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 8. 2. 2021