ENKM Osobnosti Leopold II. Fridrich Egkh

Leopold II. Fridrich Egkh

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 14. 5. 1696, Hamburk

Datum a místo úmrtí

† 15. 12. 1760 (64 let), Kroměříž

Obor působení

církev, numismatika

Vzdělání

studoval nejprve v Olomouci, od roku 1711 v Římě
1727 se stal doktorem filozofie na olomoucké univerzitě

Zaměstnání

1721 byl vysvěcen na kněze a stal se děkanem v Mohelnici, kromě toho získal dva kanonikáty (Freising a Olomouc)
Po svém bratru získal a zastával 30 let proboštství v Kroměříži. Kde zdejšímu kolegiátnímu kostelu nechal přistavět mariánskou kapli.
1750 se stal generálním vikářem
1752 pak kapitulním děkanem
1758 byl zvolen novým olomouckým biskupem

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

Pocházel z korutanského hraběcího rodu.
Jeho episkopát spadá do těžkého období sedmileté války a pruského vpádu do země. Následně se biskup musel vyrovnávat se silnými zásahy vídeňského dvora do církevního života a správy, které vedly mj. ke zrušení kroměřížské mincovny a velkému zdanění duchovního jmění. Přesto však biskup dokončil obnovu kroměřížského zámku, kde nechal vymalovat knihovnu a lenní sál.
Jeho intronizační medaile byla zcela poslední ražbou kroměřížské biskupské mincovny.
Byl to člověk obětavý a skromný. Zaměřil se na péči o potřeby vysloužilého duchovenstva.

Pohřben(a)

Kroměříž, kaple Panny Marie Bolestné kostela sv. Mořice

Zdroje

Leopold II. Fridrich z Egkhu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-12-14]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 19. 12. 2022