ENKM Osobnosti Leopold I. Vilém Habsburský

Leopold I. Vilém Habsburský

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 5. 1. 1614, Štýrský Hradec

Datum a místo úmrtí

† 20. 11. 1662 (48 let), Vídeň

Obor působení

církev, vojenství, sběratelství

Vzdělání

1625 v úřadu pasovského biskupa
1627 biskup halberstadtské kapituly

Zaměstnání

1629–1631 opat v hesenském Hersfeldu
1629 magdeburský biskup
1638–1662 biskup olomoucký, avšak neměl biskupské svěcení, a proto biskupství spravovali administrátoři z řad kanovníků olomoucké kapituly
1642 velmistr řádu německých rytířů, jehož členem byl od 1625
1655 biskup ve slezské Vratislavi

Rodina

otec Ferdinand II. Štýrský
matka Marie Anna Bavorská

Komentář

Osobní zájmy arcivévody, který nikdy nepřijal vyšší svěcení, směřovaly k vojenství, diplomacii, vysoké politice, sběratelství a umění. Proslul jako mecenáš umění.
V roce 1639 převzal vrchní velení nad císařskou armádou a snažil se vytlačit z Čech a ze Slezska švédská vojska.
Zakladatel a mecenáš sbírek umění v Olomouci.

Pohřben(a)

v rodové hrobce Habsburků ve vídeňském klášteře kapucínů. Jeho srdce je uloženo v urně č. 5 v Hrobce srdcí v augustiniánském kostele a jeho vnitřnosti v urně č. 23 ve Vévodské hrobce svatoštěpánské katedrály.

Hrob

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/Capuchin_Church_-_Vienna_-_2.jpg/250px-Capuchin_Church_-_Vienna_-_2.jpg

Zdroje

Leopold I. Vilém Habsburský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-05-18]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 18. 5. 2022