ENKM Objekty Jiné Lenonova ulička

Lenonova ulička

Lenonova

Komentář

Malebná ulička - soutka, spojující Velké nám. se Ztracenou ulicí. V obou směrech ji uvozují valeně klenuté průchody, zdi protilehlých domů nad ní zpevňují rozpěrné oblouky, zvané prampouchy. Ulička mohla vzniknout již při lokaci města ve druhé polovině 13. stol. a snad měla spojovat náměstí s opevněním na severovýchodě, může se však jednat i o dodatečně zřízenou pozdně středověkou "protipožární" uličku.
Pojmenována lidmi byla po r. 1989. Nejedná se o úřední název.
, zdroj: Patka 15. 03. 2023
zdroj: Patka 15. 03. 2023

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Patka 15.03.2023
zdroj: Patka 15.03.2023