ENKM Osobnosti Ladislav Snídal

Ing. Ladislav Snídal

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 22. 6. 1914, Kokory

Datum a místo úmrtí

† 6. 9. 2001 (87 let), Praha

Obor působení

válka, odboj, RAF, vzdělávání

Vzdělání

Obecná škola v Kroměříži
čtyři ročníky v měšťanské škole v Předmostí u Přerova
čtyřletý státní učitelský ústav - který dokončil roku 1933
1935 základní vojenská služba u 12. pěší divize v Chustu na Podkarpatské Rusi, během níž absolvoval záložní důstojnickou školu
1938 dokončil Vojenskou akademii v Hranicích, kde absolvoval kurz pro důstojníky
1945–1947 pražská Vysoká škola vojenskou

Zaměstnání

1939 se vrátil k profesi učitele
1940 uprchl do Palestiny k naší jednotce v Jerichu - nadporučík a velitel 3. roty čs. pěšího praporu 11 – Východního, kde se vyznamenal při obraně obleženého Tobrúku
později čs. lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního
z Palestiny odešel do Kanady
absolvoval výcvik leteckého navigátora v provincii Ontario
1943–1944 navigátor u kanadské 10. peruti RCAF, operující z kanadských provincií Nova Scotia a Newfoundland
operační výcvik u 111. OTU na Bahamských ostrovech bojoval v roce 1945 na Liberatorech u 311. čs. bombardovací peruti ve Skotsku
1947–1949 služba u zpravodajského oddělení Velitelství letectva MNO – hlavního štábu
1949 z armády propuštěn z politických důvodů
vykonával nekvalifikovaná zaměstnání
1964 byl plně rehabilitován a působil u státní letecké inspekce

Působil(a)

Kroměříž

Komentář

plukovník letectva
Ocenění:

1942 – Čs. medaile za chrabrost
1945 – Čs. medaile za chrabrost
1945 – Čs. válečný kříž 1939
1946 – Čs. vál. kříž za stř. vých.
1944 – Čs. voj. pam. medaile
1945 – Čs. medaile Za zásluhy I. st.
1965 – Čs. pam. medaile k 20. výr.
1941 – Polský válečný kříž
1943 – Africa Star
1944 – Atlantic Star
1945 – Medaile Victory
1945 – Defence Star

Zdroje

Ing. Ladislav Snídal. Radniční noviny: Úřad městské části Praha 3 [online]. Praha 3, 2013, 11.10.2013 [cit. 2021-03-31]. Dostupné z: www.praha3.cz

Naposledy aktualizováno: 31. 3. 2021