ENKM Objekty Budovy Květná zahrada

Květná zahrada

Gen. Svobody

Autor

Karel II. Lichtenštejna-Kastelkornu z

Komentář

Nejobdivovanějším dílem Karla z Lichtenštějna v Kroměříži byl proslulý "libosad". Vynaložil na něj v letech 1665 až 1675 75 tis. zlatých. Autorem původního plánu byl patrně Filiberto Luchese, po dvou letech, kdy zemřel bylo pokračování svěřeno G.P. Tencallovi. Ten však vtiskl zahradním architekturán svůj charakteristický slohový výraz. Hlavní vchod byl uprostřed kolonády protizaniklé vodní nádrži. V zahradě byla kolonáda se sochami, špalíry, ornamenty, vyhlídkami, labyrinty, pahorky, jezírky a rotundou s důmyslným vodním systémem. Zahradu zachytil rytec Justus van den Nypoort v r. 1691.

Rotunda v Květné zahradě je pravý skvost vlašského baroka. Veliká kopule, vystavěná 1669, je osmihranná, plná výklenků, v nichž hrají na různé antické nástroje faunové a satyrové. Stěny jsou vykládány šedivými a bílými oblázky a krášleny ozdobami z lastur. Krásné jsou štukatérské práce a plafondech a v kopuli. Celá rotunda bývala vodotryskem. Olověnými rourami přiváděla se voda do všech částí a ve stěnách byly nepozorovaně ukryty kohoutky, kterými se uvolňovaly vodotrysky ze zdí, buď jako fontány nebo jako déšť. Tehdy byl při rotundě a vodotrysku v Podzámecké zahradě zaměstnán vodák. Dlažbu opravoval r. 1698 Dominik Chiesa. R. 1847 pokryli rotundu břidlicí, tehdy kardinál Sommerau-Beeckh zrušil vchod do Hliníku, zrušil před tímto vchodem rybník a proměnil jej v zahradu, pozdější Kaplanku, nyní dopravní hřiště. Vystavěl od Štěchovic nový vchod a oba skleníky. Arcibiskup Kohn chtěl udělat z rotundy diecézní muzeum, ale zabránila tomu vlhkost. K rotundě přistavil podjezd.

NPÚ

11793/7-6029, 1000148357

Ústřední seznam kulturních památek

11793/7-6029, 1000148357
, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Květná zahrada

Zdroje

Květná zahrada. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-06-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Kolonáda v Květné zahradě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-06-06]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ŠKRANC, Pavel. Květná zahrada. Pohledy na starou Kroměříž. Zpravodaj města Kroměříže. 1983, (3), s. 56.

KRŮPA, Václav. Rotunda. Zajímavosti z městské kroniky. Zpravodaj města Kroměříže. 1984, (11), s. 207.

, zdroj: Patka 11.10.2016
zdroj: Patka 11.10.2016