ENKM Objekty Kříže Kříž - Vejvanovského

Kříž - Vejvanovského

Vejvanovského

Komentář

kamenný kříž s Kristem je umístěn v parčíku u Podzámecké zahrady, původně stával před dnes již neexistující Poděbradovou ulicí na Bělidlech

čelo podstavce: Iusta laus ac gloria sit tibi rex Iesu Criste redemtor.
zadní část: Posuit Wac Cottular et Weronica Ao 1832.

1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Nové základy, očištění, zpevnění rozlomené fragmenty spojené mosaznými čepy, domodelování, antikorozní ošetření čepů, povrchové retuše, barevné sjednocení, hydrofobizace.

Historie:
na přední straně bývala deska s nápisem: "K uctění k výročí 50. letého kněžského jubilea vdp arcibiskupa olomouckého Dr. Leopolda Prečana. Věnuje svaz katolických žen a dívek, v Kroměříži 5. 7. 1935."

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

68468/7-6038, 1213597977

Ústřední seznam kulturních památek

68468/7-6038, 1213597977
, zdroj: Patka 5. 3. 2015
zdroj: Patka 5. 3. 2015
, zdroj: Patka 5.3.2015
zdroj: Patka 5.3.2015