ENKM Objekty Kříže Kříž u Stonáče

Kříž u Stonáče

místní část Bílany

Komentář

Původně na cholerovém hřbitově v KM, dnešní středisko Šipka
Chronogram 1831
Nápis s chronogramem na čelní straně hranolového dříku po restaurování:
CrVX haeC IesV ChrIstI CIVItatIs aCCoLas ChoLerae Monet.
Kříž tento Ježíše Krista zvěčnil občan na paměť cholery. (1831)
Nápis na zadní straně hranolového dříku:
POSUIT FRANCIS PIPPAL NEGOTIAT FERRAR MDCCCXXXII
Postavil František Pípal obchodník s železem 1832
Nápis na zadní straně novodobého podstavce:
Věnovali občané obce Bílany v r. 1959

2004 - Ministesrstvo kultury ČR - Prohlášení za kul. památku - č.j. 21617/2004
2005 - Mgr. Petr A. Josef - Čištění, odstranění krust, biosanace, zpevnění, domodelování, barevná retuš, konzervace, hydrfobizace.
2015 - BcA. Čech Vilém - Odstranění vandalského nástřiku barvou.

NPÚ

101316, 1844508962

Ústřední seznam kulturních památek

101316, 1844508962
, zdroj: Patka 22. 6. 2015
zdroj: Patka 22. 6. 2015

Zdroje

Kamenný kříž u Stonáče. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: cs.wikipedia.org