ENKM Objekty Kříže Kříž u kostela sv. Mořice

Kříž u kostela sv. Mořice

Stojanovo náměstí

Komentář

Kamenný krucifix z roku 1853 situovaný v ploše při jižní fasádě presbytáře kostela sv. Mořice. Na odstupňovaném podstavci s bohatou plastickou výzdobou je situován vysoký kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.

Kulturní památka, chráněno od 25. 5. 2005

NPÚ

101530, 1904333255

Ústřední seznam kulturních památek

101530, 1904333255
, zdroj: Patka 19. 3. 2015
zdroj: Patka 19. 3. 2015