ENKM Objekty Kříže Kříž - Skopalíkova

Kříž - Skopalíkova

Skopalíkova

Komentář

Chronogram Skopalíkova
1892
Kamenný kříž. Na odstupňovaném podstavci s plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.

PozDraVen bVD sVatý křIžI Na tobě pněL KrIstVs Pán. PodLehl zDe žIVota tížI Cestou k nebI V stáLý stan.
Tento svatý kříž postaven z odkazu Vincence Daňka L.P.1892

Památka místního významu.
, zdroj: Patka 10. 3. 2015
zdroj: Patka 10. 3. 2015
, zdroj: Patka 10.3.2015
zdroj: Patka 10.3.2015
, zdroj: Patka 10.3.2015
zdroj: Patka 10.3.2015