ENKM Objekty Kříže Kříž - Oskol

Kříž - Oskol

Oskol

Komentář

je umístěn nedaleko Katastrálního úřadu v Kroměříži

1997 - Šutera Radomír, Kamenická huť, Mgr. Budík Jaroslav - Nové základy, terénní úpravy, rozebrání, nové čepování, očištění, zpevnění, domodelování, složení, retuše, hydrofobizace.
2005 - Ministerstvo kultury ČR - Prohlášení za kul. památku - č.j. 8146/2004

Kamenný krucifix z pol. 19. stol., je situovaný mezi moderní zástavbou v ulici Oskol. Na odstupňovaném podstavci s plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.
Kulturní památka, chráněno od 24. 5. 2005

NPÚ

101523, 1738138993

Ústřední seznam kulturních památek

101523, 1738138993
, zdroj: Patka 14. 4. 2015
zdroj: Patka 14. 4. 2015