ENKM Objekty Kříže Kříž - Odbojářů/Lutopecká

Kříž - Odbojářů/Lutopecká

Odbojářů

Komentář

donátor Antonín Gull mydlář

1832 rekonstrukce

1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Nové základy, očištění, ošetření kovových čepů domodelování chybějících částí, zpevnění, přespárování, barevné sjednocení, hydrofobizace.

Na odstupňovaném podstavci se sekaným nápisem a reliéfní výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného. Na čelní stěně podstavce reliéf sv. Jana Nepomuckého, na nástavci reliéf Panny Marie Bolestné.
Kříž byl dočasně uložen v Květné zahradě 1972-1997

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

68467/7-6031, 1915369548

Ústřední seznam kulturních památek

68467/7-6031, 1915369548
, zdroj: Patka 21. 3. 2008
zdroj: Patka 21. 3. 2008