ENKM Objekty Kříže Kříž - Na Kopečku

Kříž - Na Kopečku

Na Kopečku

Autor

Jan Ležatka

Komentář

Krucifix s korpusem Ukřižovaného umístěný v parčíku vyrůstá z mohutného dříku, opatřeného bočními volutovými křídly a spočívajícího na odstupňovaném soklu. Jedná se o kvalitní pozdně barokní kamenickou práci. Kříž stával na náměstí Míru.

Nápisy: Ex perdilecte salvator atque spes nostra qui sponsus sanguinem nobis esse voluisti. Překlad: Od milovaného Spasitele a naší naděje, který se rozhodl být naší krví jako Ženich.

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

1998 - Mgr. Budík Jaroslav - Očištění, odstranění depozit a betonových doplňků, zpevnění, fixace rozlomených částí mosaznými čepy, domodelování, barevné retuše, hydrofobizace.

NPÚ

19666/7-6037, 1000130445

Ústřední seznam kulturních památek

19666/7-6037, 1000130445
, zdroj: Patka 15. 10. 2021
zdroj: Patka 15. 10. 2021
, zdroj: Patka 15.10.2021
zdroj: Patka 15.10.2021