ENKM Objekty Kříže Kříž - Kotojedská/Na Nohyláku

Kříž - Kotojedská/Na Nohyláku

Kotojedská

Komentář

křižovatka ul. Kotojedská a Na Nohyláku

1894 rekonstrukce

1999 - Sysel Stanislav - Očištění, zpevnění, přetmelení, výměna čepů za nerezové, doplnění křížku, barevná retuše, hydrofobizace.

Na hranolovém čtyřbokém soklu spočívá čtyřboký kónický nástavec s římsovou hlavicí, na níž je usazena koule, završená kovaným jetelovým křížkem. Základ tvořen jedním schodovým stupněm, v jedné hladině s terénem, sestávajícím ze 6 kamenných bloků.

Nápisy: Obnoveno 1894

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

32694/7-6031, 1000144290

Ústřední seznam kulturních památek

32694/7-6031, 1000144290
, zdroj: Patka 20. 3. 2015
zdroj: Patka 20. 3. 2015