ENKM Objekty Kříže Kříž - Kojetínská/Štěchovice

Kříž - Kojetínská/Štěchovice

Kojetínská

Komentář

u křižovatky Kojetínská a Štěchovice
podstavec z pískovce, kříž kamenný

1997 - Mgr. Budík Jaroslav - Nové základy, očištění, zpevnění rozlomené fragmenty spojené mosaznými čepy, domodelování, přespárování, povrchové retuše, barevné sjednocení, hydrofobizace.

Kamenný krucifix situovaný u křižovatky ulic Kojetínské a Štěchovice. Na odstupňvaném podstavci s plastickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného.

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

68469/7-6041, 1854086316

Ústřední seznam kulturních památek

68469/7-6041, 1854086316
, zdroj: Patka 29. 4. 2015
zdroj: Patka 29. 4. 2015