ENKM Objekty Kříže Kříž - Bezručův park

Kříž - Bezručův park

Kotojedská

Komentář

Bezručovy sady - konec 18. stol.

2000 - Mgr. Budík Jaroslav - Částečná demontáž, nahrazení čepu, odstranění betoných doplňků, zpevnění, domodelování, barevná retuš, hydrofobizace.

Kamenný krucifix z pozdního 18. stol. Na odstupňovaném podstavci s platickou výzdobou je situován kříž s kamenným korpusem Ukřižovaného. Kříž tvoří vrchol komolého jehlanu. Nástavec zdobí v dolní části reliéfní insignie Kristova umučení a v horní části ornament tvořený kombinací páskového a stylizovaného rostinného motivu.

Kulturní památka, chráněno od 3. 5. 1958

NPÚ

31737/7-6039, 1000143274

Ústřední seznam kulturních památek

31737/7-6039, 1000143274
, zdroj: Patka 13. 10. 2021
zdroj: Patka 13. 10. 2021