ENKM Objekty Budovy Kozánkův dům

Kozánkův dům

Štěchovice 1320/9

Autor

Emil Kozánek

Komentář

Dům v kroměřížských Štěchovicích postavil v roce 1883 kroměřížský stavitel Antonín Zajíček pro paní Theresii Troltschovou. Ta si zvolila dům švýcarského typu se sgrafitovým vlysem.
V r. 1894 zakoupil dům Emil Kozánek, který v tomto domě hostil řadu velmi významných osobností (J. Vrchlický, E. Vojan, H. Kvapilovou, A. Dvořák, V. Novák, K. Kovařovic, E. Destinová).
, zdroj: Patka 5. 2. 2022
zdroj: Patka 5. 2. 2022

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.