ENKM Objekty Jiné Kostelní návrší v Těšnovicích

Kostelní návrší v Těšnovicích

Komentář

Těšnovice jsou situovány na starobylé horské cestě sestupující z chřibských úbočí ke Kroměříži. Ještě dnes je možné spatřit terénní relikty související s průběhem této kdysi důležité komunikace. Kromě hlubokých úvozů v jižní části obce je to Farní kopec s hrazeným areálem sv. Petra a Pavla. Kostel byl kdysi opevněn s tvrzí s dřevěnou branou dnes připomínou jen názvem Zábraní. První záznamy jsou z r. 1307. U farní zahrady byly objeveny terénní zářezy do svahu patrně vodní příkop. Keramika zde nalezená pochází z 12. stol. Těšnovice byly rozděleny na dvě části: manskou a alodní (svobodnou). Jedním z majitelů byl Sobeň z Těšnovic. Tvrz zpustla za husitských válek, stávala na kopečku pod kostelem, po levé straně silnice. Dodnes se zde říká Na tvrzi. Další variantou umístění tvrze je na vršku kopce. Po zániku této tvrze je možné její znovupostavení na výše uvedeném prostranství.
, zdroj: Patka 7. 1. 2019
zdroj: Patka 7. 1. 2019

Zdroje

CHYBOVÁ, Helena. Kostelní návrší vydalo svědectví o dávné minulosti Těšnovic. Kroměřížský zpravodaj. 2006, (10), s. 32-33.

, zdroj: Patka 7.1.2019
zdroj: Patka 7.1.2019