ENKM Objekty Kostely Kostel svatých Petra a Pavla, Těšnovice

Kostel svatých Petra a Pavla, Těšnovice

Těšnovice

Komentář

Památka spolu se samostatně stojící zvonicí, opěrným zdivem (opevněním kostela) a sochou sv. Floriána.
Neznáme přesné datum vzniku kostela. Je předpoklad, že kostel vznikl za některého příslušníka drobné šlechty např. za Sobeně z Těšnovic? Vznikl kostel s tzv. patronátním právem. Kostel se připomíná teprve v r. 1344, ale charakter stavby i její starobylé zasvěcení sv. Petru a Pavlu řadí památku mezi nejstarší vrstvu venkovních farních kostelů tzv. přechodného a raně gotického slohu. K těšnovické faře náležel i hospodářský dvůr zmiňovaný v r. 1403. Také o opevněné tvrzi je zpráva z r. 1376. Tvrz zanikla po vyplenění v husitských válkách. Byla zde i krčma a mlýn.

NPÚ

28486/7-6160, 1000139798

Ústřední seznam kulturních památek

28486/7-6160, 1000139798
, zdroj: Patka 7. 1. 2019
zdroj: Patka 7. 1. 2019

Zdroje

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org(T%C4%9B%C5%A1novice)&oldid=21437779

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org(T%C4%9B%C5%A1novice)&oldid=21127801

CHYBOVÁ, Helena. Kostelní návrší vydalo svědectví o dávné minulosti Těšnovic. Kroměřížský zpravodaj. 2006, (10), s. 32-33.