ENKM Objekty Kostely Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Havlíčkova 1265/50

Autor

Hubert Gessner

Komentář

Kostel je součástí areálu Psychiatrické nemocnice Kroměříž.
Kostel svatého Cyrila a Metoděje je katolický kostel stojící v centrální části areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži zasvěcený zasvěcený svatým Cyrilovi a Metodějovi. Celý areál včetně kostela, postavený v působivém dobovém secesním stylu podle projektu architektů Huberta Gessnera a Josefa Šálka je kulturní památkou České republiky evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Kostel má kapacitu 90 míst k sezení a 298 míst k stání. Hubert Gessner navrhoval i vnitřní vybavení kostela v kombinaci mramoru, mosazi a skla. Půlkruhové nadpraží hlavního vstupu a všechna okna jsou opatřeny vitrážemi. V interiéru kostela se v levé části chrámové lodi nalézá kazatelna z růžového, černě žíhaného mramoru, na protilehlé straně dřevěná socha Panny Marie Lurdské stojící na podstavci ze stejného kamene, dále barevná vitráž s postavami klečících andělů a v hlavním oltáři relikvie svaté Florentiny, svatého Aureilia a svatého Inocence. Autorem malířské výzdoby včetně oltářní malby „Příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu“ byl akademický malíř Jano Köhler. Byl také autorem mozaiky s anděly uctívajícími monstranci na postranních stěnách kostela. Köhlerovu fresku nad oltářem restauroval v roce 1993 akademický malíř a restaurátor František Sysel. Mozaiky po obou stranách hlavního vstupu restauroval v roce 1999 Jaromír Hanzelka.

NPÚ

15643/7-6017, 1000126139

Ústřední seznam kulturních památek

15643/7-6017, 1000126139

Zdroje

Kostel svatého Cyrila a Metoděje. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: cs.wikipedia.org