ENKM Objekty Kostely Kostel Nanebevzetí P. Marie

Kostel Nanebevzetí P. Marie

Riegrovo náměstí 1137/12

Autor

Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu

Komentář

Městský farní kostel jehož počátky nejsou datovány s výjimkou dodnes stojící vysoké zvonice z 2. pol. 13. stol. Kostel je příkladem vrcholně barokní architektury. Prvotní kostel pravděpodobně založil Bruno ze Schauenburgu. Jedinou památkou na gotiku je věž. Ta však byla v r. 1824 zvýšena.
Terasa s balustrádou a se sochami sv. Václava, sv. Anny s P. Marií, sv. Cyrila, sv. Metoděje, kříž na terase z roku 1763, přístupové schodiště na terasu, hlavní vstupní schodiště.
Kříž se sochou P. Marie Bolestné - na kříži chybné datum 1708 před bočním vchodem do kostela.
V dolní části kostelní věže je umístěna pamětní deska Josefu Mlčákovi zastřelenému v roce 1945 při vyvěšování praporu z okna věže.
V rámci regulace řeky Moravy byly v letech 1907-1909 od mostu přemístěny sochy sv. Václava od sochaře Jana Antonína Becka (1864-1937), sv. Cyrila, sv. Metoděje od sochaře Antonína Tomáše Becka (1835-1908) a sv. Vendelína k severní části balustrády kostela. Samotná balustráda původně zdobila arcibiskupské stáje u Mlýnské brány, zrušené při stavbě novější části arcibiskupského gymnázia a kněžského semináře na počátku 20. století.

V roce 1971 se socha sv. Vendelína od sochaře Františka Prchala (otce Jana Václava Prchala) po pádu rozbila a byla nahrazena sochou sv. Anny z roku 1919 od kroměřížského sochaře Jana Neumanna přivezenou v roce 1966 ze Staré Vody.

NPÚ

33844/7-6009, 1000145511

Ústřední seznam kulturních památek

33844/7-6009, 1000145511
, zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006
zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006

Pamětní desky

Mlčák Josef

Zdroje

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-01]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

, zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006
zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006
, zdroj: Patka 4.4.2022
zdroj: Patka 4.4.2022
, zdroj: Petr Vymětal 4. 9. 2002
zdroj: Petr Vymětal 4. 9. 2002
, zdroj: Petr Vymětal 4. 9. 2002
zdroj: Petr Vymětal 4. 9. 2002