ENKM Školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského

Konzervatoř P. J. Vejvanovského

Pilařova 7/1

Kroměřížská konzervatoř vznikla ze státní hudební školy v Gottwaldově (Zlíně), zřízené výnosem ministerstva školství v březnu 1949, a to přeměnou oddělení pro přípravu kandidátů učitelství hudby městské hudební školy v Gottwaldově. Její organizací a odborným dohledem byl v prvním jejím roce pověřen Josef Jírů, tehdejší ředitel městské hudební školy. Z jeho iniciativy a dlouhodobé pedagogicko-organizační práce vznikla nakonec koncepce nového typu vyšší odborné hudební školy, jejímž hlavním cílem bylo vytvořit lidovější a praktičtější konzervatoř, zaměřenou spíše k potřebám menších měst a venkova. Posluchači tohoto typu škol měli být během pětiletého studia připravováni nejenom na pedagogickou, ale i na uměleckou koncertní dráhu.
Po roce činnosti byla tato škola dislokována pro nedostatek vyučovacích a ubytovacích kapacit do Kroměříže do budovy bývalé piaristické koleje na Pilařovu ulici č. 7/1, kde našla svoje trvalé sídlo. Zde se její správy ujal Josef Brabec, emeritní ředitel hudební školy v Uherském Brodě. Státní hudební škola v Gottwldově se sídlem v Kroměříži byla přejmenována na Vyšší hudební školu v Kroměříži, která se posléze od 1. 1. 1961 stala pobočkou státní konzervatoře v Brně. K úplnému osamocení konzervatoře došlo od 1. 9. 1971.

Historické názvy

1949 – Státní hudební škola v Gottwaldově
1950 – dislokována do Kroměříže
1952 – Vyšší hudební škola v Kroměříži
1961 – pobočka Státní konzervatoře v Brně se sídlem v Kroměříži
1971 – Konzervatoř

Ředitelé

Křivánek Václav
Šiška Miroslav
1972–1974 Lubomír Koželuha

Webové stránky

www.konzkm.cz
Konzervatoř P. J. Vejvanovského, zdroj: Patka 27. 1. 2022
zdroj: Patka 27. 1. 2022

Zdroje

BALCÁREK, P. Čtvrt století kroměřížské konzervatoře. Kroměřížský zpravodaj. 1974, 9, s. 172.