ENKM Objekty Kostely Kolegiátní kostel sv. Mořice

Kolegiátní kostel sv. Mořice

Stojanovo náměstí 1139/2

Autor

Anton Arche

Komentář

Před kostelem je kamenný kříž (samostatně v evidenci pod číslem 101530).
Monumenátální chrám raně gotického původu, jedna z vývojově nejdůležitějších středověkých staveb lineární gotiky v Čechách a na Moravě. Dvojvěží, dotvořené v historizujícím duchu 19. stol., tvoří v panoramatu města nepřehlédnutelnou dominantu. Nejstarší záznam o svatomořické kapitule se váže k roku 1262, první zmínka o kostele pochází z roku 1267. Základní části původního kostela můžeme vidět v presbytáři. Nynější kostel pochází ze 14. stol. Kostel podlehl zkáze v 15. stol., kdy držiteli města byli husitští šlechtici. V 16. stol. byl kostel zříceninou. Teprve biskup Stanislav Thurzo kostel restauroval.. Podstatně kostel opravil biskup Stanislav Pavlovský. r. 1582. V r. 1643 se města zmocnili Švcédové a vydrancovali i kostel sv. Mořice, jehož věže tehdy měly barokní báně a byly kryty šindelem. V r. 1836 začalo hořet v piaristické koleji a od ní vzplanul i kostel. Nejprve začala hořet kavčí hnízda.
V březnu 1836 vyhořela část střechy. Požár byl tak silný, že se roztavily i zvony. Vže po opravě měly být o patrovyšší, toto rozhiodnutí arcibiskupa Sommerau-Beckha změnilo až přesun říšského sněmu do Kroměříže v r. 1848, protože práce nebyly hotové zůstaly v původní výšce a to 65m. Na rekonstrukci se podílel Anton Arche, který použil neogotické prvky. Další interiérové prvky včetně náhrobku Bruna ze Schauenburku projektoval Franz Jäger.

NPÚ

23355/7-6009, 1000134354

Ústřední seznam kulturních památek

23355/7-6009, 1000134354
, zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006
zdroj: Petr Vymětal 2. 8. 2006

Pamětní desky

Obnovení kolegiátního kostela

Zdroje

Kostel svatého Mořice Kroměříž. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-02]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

BŘEZINA, Vojtěch. Věže chrámu sv. Mořice. HIT Týdeník Kroměřížska. 2002, 1, (32), s. 13.

, zdroj: Patka 27.1.2022
zdroj: Patka 27.1.2022