ENKM Osobnosti Kazimír Rudý

Kazimír Rudý

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 27. 11. 1910, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 19. 10. 1942 (31 let), Mauthausenu - pobočka Gussen

Obor působení

válka, odboj, sport

Vzdělání

vyučil se obuvníkem

Zaměstnání

agent nakladatelství Albatros a Kramerius (plat dostával 40% v knihách)
kapitán fotbalového mužstva Rudá hvězda
6. 4. 1940 byl zatčen gestapem, ale ještě propuštěn
1941 zatčen znovu, vězněn v Kounicových kolejích
Mauthausen - byl ubit Franzem Schorsem z Vídně

Komentář

za 2. svět. války činný v odboji
zahynul v koncetračním táboře v Gussen (pobočka Mauthausenu)
Kazimír Rudý, zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrté Kazimíra Rudého. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (6), s. 160-161.
zdroj: ŠUBERT, Josef. Životní portrté Kazimíra Rudého. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (6), s. 160-161.

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta. Kroměřížské ulice: vývoj pojmenování. Kroměříž,: Státní okresní archiv v Kroměříži, Muzeum Kroměřížska, 1999. ISBN 80-85945-19-3.

ŠUBERT, Josef. Životní portrté Kazimíra Rudého. Žili a pracovali v Kroměříži. Zpravodaj města Kroměříže. 1980, (6), s. 160-161.

Naposledy aktualizováno: 19. 5. 2022