ENKM Objekty Budovy Měšťanský dům

Měšťanský dům

Tylova 232/2

Komentář

Přízemní dům nepravidelného půdorysu přiléhající k separační zdi židovské čtvrti, završený valbovou střechou, situovaný v Tylově ulici v blízkosti kostela Panny Marie. Objekt se střídmě řešenými fasádami vznikl v 18. století v místech staršího objektu.

NPÚ

34697/7-6009, 1000146430

Ústřední seznam kulturních památek

34697/7-6009, 1000146430
, zdroj: Patka 17. 1. 2022
zdroj: Patka 17. 1. 2022

Informační smaltované tabulky

Separační zeď

Zdroje

Separační zeď. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: cs.wikipedia.org