ENKM Objekty Kašny Kašna s puttem na delfínu (Velké nám.)

Kašna s puttem na delfínu (Velké nám.)

Velké náměstí

Komentář

Práce neznámého sochaře patrně souvisí s obnovou města po třicetileté válce, kterou zahájil biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna. Kompozice čtyř delfínů-chrličů, nesoucích vanu s vrcholovým sousoším, je inspirována římskou Fontanou del Tritoně (1642-1643) Gian Lorenza Berniniho. Motiv chlapce sedícího na delfínu představuje barokní alegorii Přátelské povahy a může symbolizovat biskupův vstřícný poměr k městu.
8. 2. 1666 byla uzavřena smlouva v Olomouci s kamenickým mistrem Matějem Baderem a ten měl postavit na náměstí kašnu novou, fontánu z kamene dle návrhu samotného biskupa. Kámen měl mistr odebírat z kamenolomu u Litovle. Na fontáně měly být 4 znaky - 2 biskupovy a dva městské. Dokola kašny měly být vztyčeny kamenné sloupy a dle návrhu měla být vybudována střecha, aby kryla vodu v zimních mrazích. Samozřejmě dnes už je na náměstí kašna jiná.

1811 rekonstrukce
1994 1998 - Pozemní stav. Zlín a.s., kamenosoch. Švardala Pavel, restaurátor Teplý Bohumil - Generální oprava, vybudování nádrže, technologické šachty, vodoinstalace, elektrouinstalace, restaurování. Obnovení provozu, elektroinstalace, vodoinstalace, vybudování nádrže a technologické šachty.
2005 - Ak. sochař Kovařík Martin - Biosanace, očištění, zpevnění, částečné přetmelení, slepení prasklin, plastické retuše, přespárování, lokální barevné retuše, hydrofobizace, výměna trysek a výpustí.
2015 - BcA. Sušeň Tomáš, BcA. Čech Vilém - Průzkumy, analýzy, očištění, zpevnění, přespárování, doplnění defektů, plastická a barevná retuše, hydroizolace, hydrofobizace.
2016 - KTS - AME s.r.o. - Nová elektroinstalace osvětlení

NPÚ

85300/7-6009, 1510615435

Ústřední seznam kulturních památek

85300/7-6009, 1510615435
, zdroj: Patka 4. 12. 2015
zdroj: Patka 4. 12. 2015

Zdroje

Kašna na Velkém náměstí v Kroměříži. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2022-02-09]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.

Něco o kašně na Velkém náměstí. Kroměřížský zpravodaj. 2006, (12), s. 28-29.