ENKM Osobnosti Karel Tondl

Karel Tondl

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 2. 7. 1893, Krásno n. Bečvou

Datum a místo úmrtí

† 5. 2. 1980 (86 let), Praha

Obor působení

výtvarné umění, malířství, grafika

Vzdělání

1911 maturita na kroměřížském gymnáziu
1911–1917 Akademie výtvarných umění v Praze - žák Preislera a Švabinského
studijní cesty po Americe, Švýcarsku a Francii
ve 20. letech pak dějiny umění, estetiku a filosofii na FF UK a na pařížské Sorbonně, kde získal doktorát filosofie

Komentář

do r. 1914 jeho tec učil na kroměřížském gymnáziu přírodopis
maloval akvarely, pěstoval grafiku
Byl členem řady významných zahraničních institucí, umělecky činný byl v Paříži a Švýcarsku.

Zdroje

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 4. 5. 2021