ENKM Osobnosti Karel Sup

Karel Sup

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 27. 1. 1897, Velká nad Veličkou

Datum a místo úmrtí

† 20. 9. 1973 (76 let), Velká nad Veličkou

Obor působení

výtvarné umění, vzdělávání

Vzdělání

Arcibiskupský seminář a gymnasium v Kroměříži
Reálné gymnasium ve Strážnici
písemný kurz u Ferdinanda Matthiase Zerlachera ve Vídni za první světové války
Akademie výtvarných umění v Praze
1918 stává se akademickým malířem, následně pedagogem

Zaměstnání

jako učitel působil v Jihlavě, Modře, Lučenci na Slovensku, Olomouci (odchod ze Slovenska vlivem politické situace v roce 1939) a
1945 znovu v Olomouci, kam se vrátil po činnosti v Kroměříži a Třebíči, pracuje v Horce na Moravě jako učitel kreslení.

Působil(a)

Jihlava, Modra, Lučenec, Olomouc, Kroměříž, Třebíč, Velká nad Veličkou

Komentář

Byl nejstarším z pěti dětí.
V době první světové války šel bojovat spolu se svým otcem a bratrem Josefem na italskou frontu.
Roku 1958 odešel do důchodu a trvale se usídlil ve Velké nad Veličkou na Strážné Hůrce, kde se po zbytek života věnoval zejména malbě.

Zdroje

Karel Sup. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Sup#V%C3%BDstavy_a_Str%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_h%C5%AFrka

Naposledy aktualizováno: 12. 4. 2023