ENKM Osobnosti Karel Mejsnar

JUDr. Karel Mejsnar

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 2. 1. 1902, Písek

Datum a místo úmrtí

† 9. 1. 1969 (67 let), Kroměříž

Obor působení

skauting, knihovnictví, kultura, advokacie, osvěta, publicistika

Vzdělání

gymnázium Třeboň
právnická fakulta Univerzity Karlovy
státní knihovnická škola Praha

Zaměstnání

pražské sdružení YMCA
soudní praktikant a koncipient Uherské Hradiště, Prostějov
1929 Kroměříž
před válkou otevřel vlastní advokátní kancelář
Městský osvětový sbor v Kroměříži
1947 musel se vzdát advokacie
Okresní knihovna v Kroměříži - zaměstnanec - MVS a bibliografie

Komentář

s rodiči žil v Roudnici, Holešově
místopředseda YMCA v Kroměříži, vedl mládežnické tábory
pracoval ve skautu
osvětová činnost byla zaměřena na vznik muzea (1934) a živořící městské knihovny v jedné místnosti
podílel se na vydávání osvětového měsíčníku
byl dopisovatelem do mnoha novin i časopisů
byl členem rady starších evangelické církve českobratrské
1936 akce na vydání Dějin města Kroměříže - stál v čele - vyšly tři díly a končí r. 1777
spolupracoval s J. Spáčilem, Fr. Peřinkou
zemřel ve studovně v knihovně na infarkt

Pohřben(a)

Kroměříž 08/074, sektor 8, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 22.11.2018
zdroj: Patka 22.11.2018

Zdroje

LUKÁŠ, Antonín. Pro pamětníky i současníky. Knihovník Karel Mejsnar. Hanácké Athény, 1992, č. 1, s. 4.

SPÁČIL, Jindřich. Zemřel JUDr. Karel Mejsnar. Zpravodaj města Kroměříže, 1969, č. 2, s. 24-25.

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

LUKÁŠ, Antonín. Vzpomínáme na osobnosti regionu. JUDr. Karel Mejsnar.  HIT Týdeník Kroměřížska. 2002, 1, (1), s. 12.

Naposledy aktualizováno: 14. 3. 2023