ENKM Osobnosti Karel Kryl

Karel Kryl

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 2. 7. 1910, Nový Jičín

Datum a místo úmrtí

† 23. 3. 1971 (60 let), Odry

Obor působení

tisk, podnikání, vydavatelství

Vzdělání

základního vzdělání
reálné gymnázium
poté se vyučil tiskařem a typografem

Zaměstnání

byl zaměstnán v otcově tiskárně a postupně přebíral vedení celé firmy
1938 přemístil svou dílnu do Kroměříže
tiskárna byla novým režimem vyvlastněna, její zařízení zničeno nebo znehodnoceno
Karel Kryl byl vystaven totalitní persekuci a byl nucen se živit jako obyčejný dělník.
1959 jako zaměstnanec Moravských tiskařských závodů v Novém Jičíně
1961 ze zdravotních důvodů musel své povolání opustit a jako důchodce se následně věnoval katalogizaci tisků vydaných v obou původních provozovnách v Novém Jičíně a Kroměříži

Rodina

syn Karel Kryl
manželka Marie Krylová
dcera Marie Krylová
syn Jan Kryl

Působil(a)

Kroměříž, Nový Jičín

Komentář

provozoval od roku 1909 tiskárnu společně se svým partnerem Ferdinandem Scottim v Novém Jičíně do r. 1936

Zdroje

Josef Kryl mladší. In: Galerie osobností: Novojičínsko [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: galerieosobnosti.muzeumnj.cz

Naposledy aktualizováno: 3. 10. 2022