ENKM Osobnosti Karel Janeček

Ing. Karel Janeček

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 20. 8. 1927, Náchod

Datum a místo úmrtí

† 17. 6. 2020 (92 let), Kroměříž

Obor působení

hudba, hra na housle, technika

Vzdělání

reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou
státní zkoušky na Konzervatoři v Praze
ČVUT v Praze ukončení 1953 - diplom mu nebyl udělen
Ing. získal až v roce 1991 (z polit. důvodů)

Zaměstnání

koncertní mistr v Mariánských Lázních
1969 učil na Konzervatoři V. J. Vejvanovského v Kroměříži
ZUŠ Kroměříž

Komentář

pochází z rodu Janečků - syn továrníka Janečky, stojícího u zrodu značky JAWA
byl znalcem tzv. Ševčíkovy metodiky hry na housle
je držitelem Ceny města Kroměříže v roce 2012

Zdroje

Regionální autority: Karel Janeček. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

KARÁSEK, Miroslav. Karel Janeček má své hodnoty: JAWA, kvalitní hudba, duchovní filizofie. Kroměřížský zpravodaj. 2007, (9), s. 24-25.

KRÁM, Josef. Povídání nejen o automobilech. Kroměřížský zpravodaj. 2006. (11), s. 33-34.

Naposledy aktualizováno: 24. 4. 2023