ENKM Osobnosti Karel II. Lichtenštejna-Kastelkornu z

Karel II. Lichtenštejna-Kastelkornu z

Pseudonym(y)

Karl II. brabě Liechtenstein-Castelcorno

Národnost

jiná

Datum a místo narození

* 8. 4. 1624, Kladsko

Datum a místo úmrtí

† 24. 9. 1695 (71 let), Olomouc

Obor působení

církev

Vzdělání

jezuitské gymnázium Innsbruck
právo na univerzitě v Insbrucku

Zaměstnání

1637 kanovník salcburský
1641 kanovník olomoucký
1653 kanovník pasovský
1654 děkan salcburské kapituly
12. 3. 1664–1695 biskup olomoucký

Komentář

obnovil rekatolizační úsilí, zastavené 1642
rozdělil diecézi na děkanáty, zavedl děkanské a farní matriky, vizitoval diecézi a nařídil slavení svátku Cyrila a Metoděje v celé diecézi
Zvláštní péči věnoval správě biskupských statků, zničených během třicetileté války
obnovil zámek v Kroměříži, v roce 1665 zde nechal postavit biskupskou mincovnu, založil i tamní Květnou zahradu (stavba mezi lety 1666–1675). Od nástupu na biskupský stolec započal s opravami, které svěřil do rukou architekta Filiberta Lucheseho. V roce 1666 po smrti prvního architekta předal opravy do rukou italského mistra Giovannimu Pietru Tencallovi.
Podporoval vzdělanost zakládáním piaristických škol. V roce 1687 založil v piaristické gymnázium a kolej v Kroměříži. Finančně podporoval Olomouc i Kroměříž.
1680 souhlasil s vyšetřováním a následnému upálení v roce 1685 Kryštofa Aloise Lautnera, obžalovaného soudcem Bobligem z Edelstadtu z čarodějnictví
nečinně přihlížel čarodějnickým procesům probíhajícím na Velkolosinsku a Šumpersku

Pohřben(a)

Olomouc v kryptě katedrály svatého Václava, poloha hrobu na mapě

Zdroje

Karel II. z Lichtenštějna-Kastelkornu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

Naposledy aktualizováno: 14. 3. 2023