ENKM Osobnosti Karel Dostál-Lutinov

Karel Dostál-Lutinov

Pseudonym(y)

Karel Skřivan

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 22. 9. 1871, Prostějov

Datum a místo úmrtí

† 29. 11. 1923 (52 let), Prostějov

Obor působení

církev, náboženská literatura, překladatelství

Vzdělání

vystudoval tzv. „malý seminář“ v Kroměříži (budoucí Arcibiskupské gymnázium)
1890 maturita na německém státním reálném gymnáziu
studium teologie na Bohoslovecké fakultě v Olomouci (dnešní teologická fakulta Univerzity Palackého)
1895 vysvěcen na kněze

Zaměstnání

kaplan v Jeseníkách
duchovní správce polepšovny v Novém Jičíně
farář v Prostějově

Působil(a)

Kroměříž, Prostějov

Komentář

vůdčí osobnost Katolické moderny (protiváha České moderny), vydával časopis Nový život 1896-1907)
V Prostějově se horlivě zúčastňoval kulturního, společenského i politického života.
1912 založil uměleckou revui Archa, která přetrvala až do roku 1948
1919–1923 byl vedoucím družiny literární a umělecké při Katolické moderně
překládal také z italštiny, angličtiny, polštiny, latiny a němčiny
diskutoval o otázkách víry s osobnostmi např. TGM
spoluzakladatel tělovýchovného spolku Orel

Zdroje

Karel Dostál-Lutinov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-10-22]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

ČERVINKA, Arnošt. Významné osobnosti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.: L.P.2004-150. výročí založení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, L.P. 2006- 15. výročí jeho obnovení [online]. Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 2006, 2006, 31s. [cit. 2021-5-14]. Dostupné z: web.archive.org

Naposledy aktualizováno: 21. 5. 2021