ENKM Osobnosti Karel Cigna

Karel Cigna

Datum a místo narození

* 27. 11. 1819, Kojetín

Datum a místo úmrtí

† 20. 3. 1880 (60 let), Kroměříž

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1842–1845 konzervatoř ve Vídni (zpěv, klavír, trubka, harmonie, kompozice)

Zaměstnání

1847 - učil hudbu v Kojetíně, kapelník, ředitel kůru a zakladatel pěveckého spolku Jaroslav
1866 Kroměříž - sbormistr Moravanu, ředitel kůru při kostele Sv. Mořice a zpěv v kostele P. Marie
1866–1869 a 1872–1873 vyučoval zpěv ve spolku Concordia

Rodina

Komentář

napsal řadu chrámových skladeb
byl členem městského zastupitelstva

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

 

Regionální autority: Karel Cigna st.. In: Knihovna Kroměřížska: katalog [online]. [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: kromeriz.tritius.cz

Naposledy aktualizováno: 4. 8. 2020