ENKM Objekty Kaple Kaple svatého Jana Nepomuckého

Kaple svatého Jana Nepomuckého

Riegrovo náměstí 150/1

Autor

Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu

Komentář

Kaple je součástí budovy viz Emeritní domy s kaplí - v části budovy

Zdroje

PERŮTKA, Marek, ed. Umělecké památky Kroměříže: Průvodce. Kroměříž: Město Kroměříž, 2015. ISBN 978-80-260-5248-7.