ENKM Objekty Kaple Kaple svaté Barbory

Kaple svaté Barbory

K Vodojemu

Komentář

Kaple byla postavena před rokem 1691, v roce 1850 byla ve špatném stavu a podkopaná (těžil se u ní písek), v roce 1860 opravena. V roce 1976 už z ní zbývaly jen trosky.
Zbořena v 70. letech 20. století během stavby druhého vodojemu.
Pozemek, na němž kaple stála, patří společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. z Kroměříže.
V roce 1762 byla nákladem měšťanky Judity Heinischové ke kapli postavena křížová cesta ze 14 pískovcových obelisků; ta byla v 70. letech 20. století odstraněna a koncem 20. století přemístěna na městský hřbitov.
, zdroj: Patka
zdroj: Patka

Zdroje

http://znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=11024