ENKM Objekty Kaple Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice

Kotojedská

Komentář

Postavena kolem roku 1800 nákladem městského purkrabího Černohorského při založení nově založeného hřbitova při Kotojedské ulici. V roce 1825 byla opravena a doplněna věžičkou se zvonem. Znovu byla opravena v roce 1840.
Hřbitov, na kterém kaple stála, byl obehnán vysokou zdí s bránou.
Ohradní zeď byla zbořena při likvidaci hřbitova ve 30. letech 20. století.
Kaple byla zbořena koncem 30. let 20. století kvůli výstavbě budovy Okresního úřadu.
, zdroj: Patka
zdroj: Patka