ENKM Objekty Budovy Kanovnický dům

Kanovnický dům

Jánská 29/6

Komentář

Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, jež jsou majetkem města Kroměříž. Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, byl dvě stě let lichtenštejnský pěvecký chlapecký seminář, v podstatě nejstarší hudební škola ve střední Evropě. Pro účely naší školy byly tyto domy rekonstruovány v letech 1983–1988. blízko ZUŠ je Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada – památky, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO.

NPÚ

19062/7-6009, 1000129802

Ústřední seznam kulturních památek

19062/7-6009, 1000129802
, zdroj: Patka 23. 1. 2022
zdroj: Patka 23. 1. 2022