ENKM Školy Justiční akademie

Justiční akademie

Masarykovo náměstí 183/15

vznikla na základě zákona o soudech a soudcích jako instituce resortu spravedlnosti pro vzdělávání soudců a státních zástupců a dalších zaměstnanců resortu justice. Justiční akademie je členem Evropské justiční vzdělávací sítě v rámci Evropské unie a vzdělávací sítě justice v rámci Rady Evropy.
V Kroměříži navíc již od roku 1995 působila Justiční škola určená pro vzdělávání vyšších soudních úředníků, proto v roce 2005 došlo díky iniciativě tehdejšího poslance Zdeňka Koudelky k určení jejího sídla do Kroměříže, kde k ní byla zmíněná Justiční škola připojena. Tím vznikla jediná instituce pro vzdělávání všech civilních zaměstnanců justice (vedle zvláštního vzdělávání určeného pro ozbrojenou složku justice v Institutu vzdělávání Vězeňské služby).

Historické názvy

1995 – Justiční škola

Ředitelé

1995–2005 Jiří Jachan
2008–2011 Daniela Kovářová
2011–2014 Jan Petrov
2014–2018 Filip Glotzmann
2018– Ludmila Vodáková

Zdroje

Justiční akademie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2023-02-09]. Dostupné z: cs.wikipedia.org