ENKM Osobnosti Julius Mergental

Julius Mergental

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 18. 4. 1887, Kroměříž

Datum a místo úmrtí

† 19. 10. 1933 (46 let), Kroměříž

Obor působení

kamenictví, sochařství

Vzdělání

Sochařská a kamenická škola v Hořicích

Zaměstnání

prováděl sochařské a kamenické práce pro hraběte Dubského ve Zdislavicích
dílna v Žerotínově ulici

Bydliště

Kroměříž

Rodina

Komentář

Vytvořil množství funerálních skulptur a architektur, ale i volných sochařských děl mezi ně patří socha Bolestné Panny Marie v Plešovci, pomník padlým ve Zdounkách, Trávníku a Měrůtkách (Kroměřížsko)

Pohřben(a)

Kroměříž 21/117 - uložena urna z původního hrobu 13/110, sektor 21, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 11.11.2021
zdroj: Patka 11.11.2021

Zdroje

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

PÁLENÍČEK, Ludvík. Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku. 2. Kroměříž: Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, 1940.

Naposledy aktualizováno: 6. 12. 2022