ENKM Osobnosti Josef Zukal

JUDr. Josef Zukal

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 8. 3. 1841, Rozstání u Plumlova

Datum a místo úmrtí

† 8. 5. 1929 (88 let), Kroměříž

Obor působení

dějiny, literatura, archvinictví, vzdělávání, vlastivěda, právo

Vzdělání

piaristické gymnázium v Kroměříži
univerzita ve Vídni

Zaměstnání

1864–1899 pedagog na Vyšší reálné škole v Opavě

Komentář

Po předčasném penzionování bydlel v Opavě a od roku 1909 až do smrti v Kroměříži.
1877 spolu s Vincencem Praskem patřil k zakladatelům Matice Opavské, muzea a matičního gymnázia.
Odborně publikoval. Ve svých pracích se zabýval především slezskými dějinami 16. a 17. století, ústavními dějinami a genealogií.
Jeho obsáhlá a dodnes velmi cenná pozůstalost je uložena v Zemském archivu v Opavě.
V Opavě je po něm pojmenována ulice Zukalova.
člen Královské společnosti nauk a Národní jednoty slezské

Pohřben(a)

Kroměříž 13/001 - čestný hrob, náhrobek navrhl arch. Dr. Ing. Josef Kittrich a provedla Zemská kamenická škola ve Frýdbergu a postavil J. Mergentál. 9 až 27.10.1929 na podnět slezské deputace, sektor 13, poloha hrobu na mapě

Hrob

zdroj: Patka 18.4.2017
zdroj: Patka 18.4.2017

Zdroje

Josef Zukal. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-11]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

MERCOVÁ, Markéta a Vlastimil SOCHOR. Kroměřížský hřbitov. Kroměříž: Státní okresní archiv, 2001. ISBN 80-859-4524-X.

 

Naposledy aktualizováno: 15. 9. 2023