ENKM Osobnosti Josef Veselka

Josef Veselka

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 7. 3. 1910, Nové Město na Moravě

Datum a místo úmrtí

† 22. 10. 1992 (82 let), Praha

Obor působení

hudba, vzdělávání

Vzdělání

1921–1928 gymnázium v Kroměříži - v septimě byl vyloučen pro nekázeň a neplnění úkolů (nepovolené provozování hudby)
1928–1929 reálné gymnázium - maturita
1929–1935 univerzita v Brně - filosofie, filologie
1931–1932 sbormistrovská škola Viléma Steinmana

Zaměstnání

1930–1939 zástupce sbormistra pěveckého sboru OPUS
1931–1992 vedl Pěvecké sdružení katolických akademiků Moravan (později Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno)
1935–1938 klasické gymnázium v Brně
prezenční vojenská služba
1940–1941 vedl Brněnské pěvecké sdružení Foerster
1940–1942, 1945realizoval rozhlasové koncerty staré hudby se Sdružením přátel pro starou hudbu ustanoveným při Filharmonickém sboru Besedy brněnské
1942 připravil první festival barokní hudby
1945 první koncert Moravanu
1946–1950 lektor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a rozšířil si aprobaci o hudební výchovu pro gymnázia
1949–1952 gymnázium v Ivančicích
1952–1975 JAMU
1959–1981 Český pěvecký sbor (později Pražský filharmonický sbor) a AMU
předsedal řadě mezinárodních soutěží, absolvoval zahraniční zájezdy
1977 vedl italský pěvecký sbor Santa Cecilia (Řím)
1981 se vzdal sbormistrovství v Českém pěveckém sboru a ukončil aktivní kariéru

Rodina

manželka Anna roz. Studená

Komentář

Byl členem studentského orchestru a fundatistou u sv. Mořice v Kroměříži, kde získal základy sborové praxe.
Realizoval řadu přednášek a  přes 1400 celovečerních koncertů (třetinu sám řídil), natočil přes 150 snímků na gramofonových deskách, spolupracoval s 36 českými a 97 zahraničními dirigenty.
1992 obdržel čestný doktorát na Masarykově univerzitě v Brně za celoživotní pedagogickou a uměleckou práci

Zdroje

POLÁČEK, Radek. Josef Veselka. In: Český hudební slovník osob a institucí [online]. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 20.4.2016 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: www.ceskyhudebnislovnik.cz

Naposledy aktualizováno: 22. 1. 2022