ENKM Osobnosti Josef Vašica

Prof. PhDr. Josef Vašica

Národnost

česká

Datum a místo narození

* 30. 8. 1884, Štítina

Datum a místo úmrtí

† 11. 4. 1968 (83 let), Praha

Obor působení

církev, literatura, vzdělávání, překladatelství, publicistika

Vzdělání

gymnázium v Opavě
Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci
1906 byl vysvěcen na kněze
1906–1911 vídeňská univerzita - slavistika a klasická filologie
1919 docentura

Zaměstnání

1911 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - latina, čeština, řečtina
1919 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a založil zde stolici staroslověnštiny
1928 profesor staroslověnštiny
1937 teologická fakulta UK v Praze

Komentář

1940 členství v České akademii věd a umění za zásluhy o vědní obory staroslověnská a česká literatura
1940 člen Královské české společnosti nauk
1940 člen Pražského lingvistického kroužku
Rád pobýval v Klimkovicích.

Pohřben(a)

Velehrad

Zdroje

Josef Vašica In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-05-14]. Dostupné z: cs.wikipedia.org

PINKAVA, Jaroslav. Vzpomínka na dr. Josefa Vašicu. Kroměřížský zpravodaj. 1974, 12, s. 260.

Naposledy aktualizováno: 14. 6. 2022